All Systems Operational
Infracom Advoco Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PBX ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MEX: Telenor, Tele2 & Telia Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MVNO Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Advoco Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Jul 6, 2022

No incidents reported today.

Jul 5, 2022

No incidents reported.

Jul 4, 2022

No incidents reported.

Jul 3, 2022

No incidents reported.

Jul 2, 2022

No incidents reported.

Jul 1, 2022

No incidents reported.

Jun 30, 2022
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Jun 30, 01:51 CEST
In progress - Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.

Jun 30, 00:01 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-06-30 00:00 -> 2022-06-30 06:00
Påverkade tjänster: CallControl servrar
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Scheduled Time: 2022-06-30 00:00 -> 2022-06-30 06:00
Affected services: CallControl Servers
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance.

Jun 20, 13:47 CEST
Jun 29, 2022
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Jun 29, 01:08 CEST
In progress - Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.

Jun 28, 20:01 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-06-28 20:00 -> 2022-06-28 23:59
Påverkade tjänster: Databas & sekundära DNS server
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete. Servrarna är helt redundanta och ingen nertid förväntas.

Tidpunkt för genomförande: 2022-06-28 21:00 -> 2022-06-28 23:59
Påverkade tjänster: Redirection server, databas & primära DNS server
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete. Servrarna är helt redundanta och ingen nertid förväntas.

Tidpunkt för genomförande: 2022-06-28 22:00 -> 2022-06-28 23:59
Påverkade tjänster: Webbservrar
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Tidpunkt för genomförande: 2022-06-29 00:00 -> 2022-06-29 03:00
Påverkade tjänster: Mediaservrar, Konferensserver & Central API server
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete.


Scheduled Time: 2022-06-28 20:00 -> 2022-06-28 23:59
Affected services: Database & secondary DNS server
Estimated downtime: 0 min, the information provided for informational purposes only.
Description: Maintenance. The servers are redundant and no downtime anticipated.

Scheduled Time: 22022-06-28 21:00 -> 2022-06-28 23:59
Affected services: Redirection server, database & primary DNS server
Estimated downtime: 0 min, the information provided for informational purposes only.
Description: Maintenance.. The servers are redundant and no downtime anticipated.

Scheduled Time: 2022-06-28 22:00 -> 2022-06-28 23:59
Affected services: Web servers
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance.

Scheduled Time: 2022-06-29 00:00 -> 2022-06-29 03:00
Affected services: Media servers, Conference server & Central API server
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance.

Jun 20, 13:53 CEST
Jun 28, 2022
Jun 27, 2022

No incidents reported.

Jun 26, 2022

No incidents reported.

Jun 25, 2022

No incidents reported.

Jun 24, 2022

No incidents reported.

Jun 23, 2022

No incidents reported.

Jun 22, 2022

No incidents reported.