All Systems Operational
Infracom Advoco Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
API ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
PBX ? Operational
90 days ago
99.93 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MEX: Telenor, Tele2 & Telia Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MVNO Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Advoco Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Scheduled Maintenance
Underhållsarbete / Maintenance Sep 5, 2022 00:00-06:00 CEST
Update - Vi skjuter upp jobbet och återkommer med ett nytt datum.
Sep 04, 2022 - 21:46 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-09-05 00:00 -> 2022-09-05 06:00
Påverkade tjänster: CallControl servrar
Beräknad nedtid: < 15 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Scheduled Time: 2022-09-05 00:00 -> 2022-09-05 06:00
Affected services: CallControl Servers
Estimated downtime: < 15 min
Description: Maintenance.

Aug 22, 2022 - 11:19 CEST
Underhållsarbete / Maintenance Sep 19, 2022 00:00-06:00 CEST
Update - Vi skjuter upp jobbet pga ett identifierat problem. Vi återkommer med ett nytt datum när problemet är åtgärdat.
Sep 16, 2022 - 09:25 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-09-19 00:00 -> 2022-09-19 06:00
Påverkade tjänster: Virtualiseringsplattformen
Beräknad nertid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete i vår infrastruktur/virtualiseringsplattform.

Scheduled Time: 2022-09-19 00:00 -> 2022-09-19 06:00
Affected services: The virtualization platform
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance in our infrastructure/virtualization platform.

Aug 31, 2022 - 10:26 CEST
Past Incidents
Sep 25, 2022

No incidents reported today.

Sep 24, 2022

No incidents reported.

Sep 23, 2022
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Sep 23, 10:18 CEST
Update - Felet är åtgärdat. Vi återöppnar servicefönstret och utför jobbet på d.com och a2.net.

Tidpunkt för genomförande: 2022-09-23 10:00 -> 2022-09-23 12:00
Påverkade tjänster: Kalendersynk på d.com, d.net & a2.net
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Ny autentiseringsmetod för att höja säkerheten i kalendersynkroniseringen.
För mer info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Scheduled Time: 2022-09-23 10:00 -> 2022-09-23 12:00
Affected services: Calendarsync on d.com, d.net & a2.net
Estimated downtime: < 1 min
Description: New authentication method to increase security in the calendar synchronization.
For more info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Sep 23, 09:46 CEST
Scheduled - Vi har backat jobbet på d.com och a2.net pga ett identifierat problem. Vi återkommer med ett nytt datum när problem är åtgärdat
Sep 22, 23:54 CEST
In progress - Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.

Sep 22, 21:30 CEST
Update - Link update
Sep 13, 15:12 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-09-22 21:00 -> 2022-09-22 23:59
Påverkade tjänster: Kalendersynk på d.com, d.net & a2.net
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Ny autentiseringsmetod för att höja säkerheten i kalendersynkroniseringen.
För mer info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Scheduled Time: 2022-09-22 21:00 -> 2022-09-22 23:59
Affected services: Calendarsync on d.com, d.net & a2.net
Estimated downtime: < 1 min
Description: New authentication method to increase security in the calendar synchronization.
For more info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Sep 13, 13:27 CEST
Sep 22, 2022
Sep 21, 2022

No incidents reported.

Sep 20, 2022
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Sep 20, 22:00 CEST
In progress - Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.

Sep 20, 21:16 CEST
Update - Problemet är åtgärdat. Vi återöppnar servicefönstret och utför jobbet ikväll.

Tidpunkt för genomförande: 2022-09-20 21:00 -> 2022-09-20 23:59
Påverkade tjänster: Kalendersynk på d.se
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Ny autentiseringsmetod för att höja säkerheten i kalendersynkroniseringen.
För mer info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Scheduled Time: 2022-09-20 21:00 -> 2022-09-20 23:59
Affected services: Calendarsync on d.se
Estimated downtime: < 1 min
Description: New authentication method to increase security in the calendar synchronization.
For more info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Sep 20, 11:51 CEST
Scheduled - Vi skjuter upp jobbet pga ett identifierat problem. Vi återkommer med ett nytt datum när problemet är åtgärdat.
Sep 19, 23:07 CEST
In progress - Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.

Sep 19, 21:10 CEST
Update - Link update
Sep 13, 15:00 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-09-19 21:00 -> 2022-09-19 23:59
Påverkade tjänster: Kalendersynk på d.se
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Ny autentiseringsmetod för att höja säkerheten i kalendersynkroniseringen.
För mer info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Scheduled Time: 2022-09-19 21:00 -> 2022-09-19 23:59
Affected services: Calendarsync on d.se
Estimated downtime: < 1 min
Description: New authentication method to increase security in the calendar synchronization.
For more info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Sep 13, 13:23 CEST
Sep 19, 2022
Sep 18, 2022

No incidents reported.

Sep 17, 2022

No incidents reported.

Sep 16, 2022

No incidents reported.

Sep 15, 2022
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Sep 15, 23:58 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-09-15 21:00 -> 2022-09-15 23:59
Påverkade tjänster: Åtkomst till mobilappar
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Scheduled Time: 2022-09-15 21:00 -> 2022-09-15 23:59
Affected services: Access to mobile apps
Estimated downtime: < 1 min
Description: Maintenance.

Sep 13, 12:07 CEST
Sep 14, 2022

No incidents reported.

Sep 13, 2022
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Sep 13, 00:26 CEST
In progress - Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.

Sep 12, 23:10 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-09-12 22:00 -> 2022-09-13 06:00
Påverkade tjänster: Softphone & mobil-appar
Beräknad nedtid: Vi räknar med kortare avbrott på upp till 10 min mellan kl. 00:00-06:00
Beskrivning: Underhållsarbete på vår primära brandvägg.

Scheduled Time: 2022-09-11 22:00 -> 2022-09-12 06:00
Affected services: Softphone & mobile apps
Estimated downtime: We expect shorter interruptions of up to 10 minutes between 00:00-06:00
Description: Maintenance on our primary firewall.

Aug 31, 10:23 CEST
Sep 12, 2022
Completed - iOS apparna "partner brands" är nu släppta till AppStore.

The iOS apps "partner brands" have now been released on AppStore.

Sep 12, 10:42 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-09-12 09:00 -> 2022-09-12 12:00
Påverkade tjänster: Åtkomst till iOS appar "partner brands"
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.
Versionnummer: 4.9.2
Systemkrav: Minst iOS 10.0
Beskrivning:
* Ny funktion: Integritetspolicy länken finns tillgänglig i mobilappen
* Buggfixar

Scheduled Time: 2022-09-12 09:00 -> 2022-09-12 12:00
Affected services: Access to iOS apps "partner brands"
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Version number: 4.9.2
System Requirements: At least iOS 10.0
Description:
* New feature: The Privacy policy link is available in the mobile App
* Bugfixes

Sep 7, 15:22 CEST
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Sep 12, 09:20 CEST
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-09-11 22:00 -> 2022-09-12 06:00
Påverkade tjänster: Softphone & mobil-appar
Beräknad nedtid: Vi räknar med kortare avbrott på upp till 10 min mellan kl. 00:00-06:00
Beskrivning: Underhållsarbete på vår sekundära brandvägg.

Scheduled Time: 2022-09-11 22:00 -> 2022-09-12 06:00
Affected services: Softphone & mobile apps
Estimated downtime: We expect shorter interruptions of up to 10 minutes between 00:00-06:00
Description: Maintenance on our secondary firewall.

Aug 31, 10:21 CEST
Sep 11, 2022

No incidents reported.