All Systems Operational
Infracom Advoco Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
API ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PBX ? Operational
90 days ago
99.85 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MEX: Telenor, Tele2 & Telia Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MVNO Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Advoco Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Scheduled Maintenance
Underhållsarbete / Maintenance Dec 10, 2022 23:00 - Dec 11, 2022 06:00 CET
Update - Vi skjuter upp arbetet och återkommer med ett nytt datum.
Nov 18, 2022 - 12:45 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-11-20 23:00 -> 2022-11-21 06:00
Påverkade tjänster: Web_portal på a2.net
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Vi migrerar web_portalen till en ny miljö.

Scheduled Time: 2022-11-20 23:00 -> 2022-11-21 06:00
Affected services: Web_portal on a2.net
Estimated downtime: < 5 min
Description: We migrate the web_portal to a new environment.

Nov 16, 2022 - 11:51 CET
Past Incidents
Dec 6, 2022

No incidents reported today.

Dec 5, 2022

No incidents reported.

Dec 4, 2022

No incidents reported.

Dec 3, 2022

No incidents reported.

Dec 2, 2022

No incidents reported.

Dec 1, 2022
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Dec 1, 00:39 CET
In progress - Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.

Nov 30, 20:22 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-11-30 20:00 -> 2022-11-30 23:59
Påverkade tjänster: Databas & sekundära DNS server
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete. Servrarna är helt redundanta och ingen nertid förväntas.

Tidpunkt för genomförande: 2022-11-30 21:00 -> 2022-11-30 23:59
Påverkade tjänster: Redirection server, databas & primära DNS server
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete. Servrarna är helt redundanta och ingen nertid förväntas.

Tidpunkt för genomförande: 2022-11-30 23:00 -> 2022-12-01 03:00
Påverkade tjänster: Webbservrar
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Tidpunkt för genomförande: 2022-12-01 00:00 -> 2022-12-01 06:00
Påverkade tjänster: Mediaservrar, Konferensserver & Central API server
Beräknad nedtid: < 15 min
Beskrivning: Underhållsarbete.


Scheduled Time: 2022-11-30 20:00 -> 2022-11-30 23:59
Affected services: Database & secondary DNS server
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance. The servers are redundant and no downtime anticipated.

Scheduled Time: 2022-11-30 21:00 -> 2022-11-30 23:59
Affected services: Redirection server, database & primary DNS server
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance. The servers are redundant and no downtime anticipated.

Scheduled Time: 2022-11-30 23:00 -> 2022-12-01 03:00
Affected services: Web servers
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance.

Scheduled Time: 2022-12-01 00:00 -> 2022-12-01 06:00
Affected services: Media servers, Conference server & Central API server
Estimated downtime: < 15 min
Description: Maintenance.

Nov 18, 08:50 CET
Nov 30, 2022
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Nov 30, 01:03 CET
Update - Jobbet är flyttat till tisdag kväll

Tidpunkt för genomförande: 2022-11-29 23:00 -> 2022-11-30 06:00
Påverkade tjänster: CallControl servrar (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Beräknad nedtid: < 15 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Scheduled Time: 2022-11-29 23:00 -> 2022-11-30 06:00
Affected services: CallControl servers (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Estimated downtime: < 15 min
Description: Maintenance.

Nov 27, 21:16 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-11-27 23:00 -> 2022-11-28 06:00
Påverkade tjänster: CallControl servrar (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Beräknad nedtid: < 15 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Scheduled Time: 2022-11-27 23:00 -> 2022-11-28 06:00
Affected services: CallControl servers (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Estimated downtime: < 15 min
Description: Maintenance.

Nov 18, 08:44 CET
Nov 29, 2022

No incidents reported.

Nov 28, 2022

No incidents reported.

Nov 27, 2022

No incidents reported.

Nov 26, 2022

No incidents reported.

Nov 25, 2022

No incidents reported.

Nov 24, 2022

No incidents reported.

Nov 23, 2022

No incidents reported.

Nov 22, 2022

No incidents reported.