In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 29, 2024 - 21:00 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2024-02-29 21:00 -> 2024-03-01 00:00
Påverkade tjänster: Web_admin på d.se, d.net, d.com & a2.net
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete. Under tiden för arbetet kommer admin-tjänsten vara otillgänlig

Scheduled Time: 2024-02-29 21:00 -> 2024-03-01 00:00
Affected services: Web_admin on d.se, d.net, d.com & a2.net
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance. During this period, the admin service will not be available for users
================================================

Tidpunkt för genomförande: 2024-02-29 23:00 -> 2024-03-01 06:00
Påverkade tjänster: CallControl servrar (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete. Under perioden kommer tjänsten var otillgänglig (< 5 min), nya samtal kommer inte kunna sättas upp

Scheduled Time: 2024-02-29 23:00 -> 2024-03-01 06:00
Affected services: CallControl servers (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance. The service will be down for a short while (< 5 min), no new calls can be connected during this time
================================================

Tidpunkt för genomförande: 2024-03-01 00:00 -> 2024-03-01 06:00
Påverkade tjänster: Mediaservrar, Konferensserver & Central API server
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete. Under perioden kommer tjänsten var otillgänglig (< 5 min), nya samtal kommer inte kunna sättas upp och mobilappar/softphone kommer ej gå att använda.

Scheduled Time: 2024-03-01 00:00 -> 2024-03-01 06:00
Affected services: Media servers, Conference server & Central API server
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance. During this time, the service will not be available for short period (< 5 min). You will not be able to make or receive calls via

Feb 29, 2024 21:00 - Mar 1, 2024 06:00 CET
Infracom Advoco Under Maintenance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
API ? Under Maintenance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PBX ? Under Maintenance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Apps ? Under Maintenance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
MEX: Telenor, Tele2 & Telia Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MVNO Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Advoco Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Mar 1, 2024

No incidents reported today.

Feb 29, 2024

Unresolved incident: Underhållsarbete / Maintenance.

Feb 28, 2024

No incidents reported.

Feb 27, 2024

No incidents reported.

Feb 26, 2024

No incidents reported.

Feb 25, 2024

No incidents reported.

Feb 24, 2024

No incidents reported.

Feb 23, 2024

No incidents reported.

Feb 22, 2024

No incidents reported.

Feb 21, 2024

No incidents reported.

Feb 20, 2024

No incidents reported.

Feb 19, 2024

No incidents reported.

Feb 18, 2024

No incidents reported.

Feb 17, 2024

No incidents reported.

Feb 16, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 16, 00:29 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 16, 00:00 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2024-02-16 00:00 -> 2024-02-16 03:00
Påverkade tjänster: SIPControl tjänst på d.se, d.com, a2.
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Underhållsarbete. Utrullning av uppdatering innehållande rättning kring specifikt samtalsscenario.

Scheduled Time: 2024-02-16 00:00 -> 2024-02-16 03:00
Affected services: SIPControl service on d.se, d.com, a2.
Estimated downtime: < 1 min
Description: Maintenance. Rollout of an update containing a fix for a specific call scenario.

Feb 15, 10:57 CET