All Systems Operational
Infracom Advoco Operational
90 days ago
99.82 % uptime
Today
API ? Operational
90 days ago
99.75 % uptime
Today
PBX ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Apps ? Operational
90 days ago
99.75 % uptime
Today
Infracom PSTN Connectivity (In and Outgoing Public Calls) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MEX: Telenor, Tele2 & Telia Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MVNO Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Advoco Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Scheduled Maintenance
Underhållsarbete / Maintenance Jan 22, 2023 23:00 - Jan 23, 2023 06:00 CET
Update - Vi kommer att utföra jobbet på söndag kväll.

Tidpunkt för genomförande: 2023-01-29 23:00 -> 2023-01-30 06:00
Påverkade tjänster: CallControl servrar (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Beräknad nedtid: < 15 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Scheduled Time: 2023-01-29 23:00 -> 2023-01-30 06:00
Affected services: CallControl servers (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Estimated downtime: < 15 min
Description: Maintenance.

Jan 25, 2023 - 13:30 CET
Update - Vi skjuter upp jobbet och återkommer med ett nytt datum.
Jan 22, 2023 - 21:57 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2023-01-22 23:00 -> 2023-01-23 06:00
Påverkade tjänster: CallControl servrar (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Beräknad nedtid: < 15 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Scheduled Time: 2023-01-22 23:00 -> 2023-01-23 06:00
Affected services: CallControl servers (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Estimated downtime: < 15 min
Description: Maintenance.

Jan 13, 2023 - 10:47 CET
Release Information Jan 31, 2023 09:00-12:00 CET
Tidpunkt för genomförande: 2023-01-31 09:00 -> 2023-01-31 12:00
Påverkade tjänster: Tellit- & Unified-Android appar
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.
Versionsnummer: 4.10.0
Beskrivning:
* Den har stöd för Android 13
* Buggfixar

Scheduled Time: 2023-01-31 09:00 -> 2023-01-31 12:00
Affected services: Tellit- & Unified-Android apps
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Version number: 4.10.0
Description:
* It supports Android 13
* Bugfixes

Posted on Jan 25, 2023 - 13:35 CET
Underhållsarbete / Maintenance Apr 1, 2023 23:00 - Apr 2, 2023 06:00 CEST
Update - Vi skjuter upp arbetet och återkommer med ett nytt datum.
Nov 18, 2022 - 12:45 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2022-11-20 23:00 -> 2022-11-21 06:00
Påverkade tjänster: Web_portal på a2.net
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Vi migrerar web_portalen till en ny miljö.

Scheduled Time: 2022-11-20 23:00 -> 2022-11-21 06:00
Affected services: Web_portal on a2.net
Estimated downtime: < 5 min
Description: We migrate the web_portal to a new environment.

Nov 16, 2022 - 11:51 CET
Past Incidents
Jan 28, 2023

No incidents reported today.

Jan 27, 2023

No incidents reported.

Jan 26, 2023
Completed - Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.

Jan 26, 00:35 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2023-01-25 20:00 -> 2023-01-25 23:59
Påverkade tjänster: Databas & sekundära DNS server
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete. Servrarna är helt redundanta och ingen nertid förväntas.

Tidpunkt för genomförande: 2023-01-25 21:00 -> 2023-01-25 23:59
Påverkade tjänster: Redirection server, databas & primära DNS server
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete. Servrarna är helt redundanta och ingen nertid förväntas.

Tidpunkt för genomförande: 2023-01-25 23:00 -> 2023-01-26 03:00
Påverkade tjänster: Webbservrar
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Tidpunkt för genomförande: 2023-01-26 00:00 -> 2023-01-26 06:00
Påverkade tjänster: Mediaservrar, Konferensserver & Central API server
Beräknad nedtid: < 15 min
Beskrivning: Underhållsarbete.


Scheduled Time: 2023-01-25 20:00 -> 2023-01-25 23:59
Affected services: Database & secondary DNS server
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance. The servers are redundant and no downtime anticipated.

Scheduled Time: 2023-01-25 21:00 -> 2023-01-25 23:59
Affected services: Redirection server, database & primary DNS server
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance. The servers are redundant and no downtime anticipated.

Scheduled Time: 2023-01-25 23:00 -> 2023-01-26 03:00
Affected services: Web servers
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance.

Scheduled Time: 2023-01-26 00:00 -> 2023-01-26 06:00
Affected services: Media servers, Conference server & Central API server
Estimated downtime: < 15 min
Description: Maintenance.

Jan 13, 10:49 CET
Jan 25, 2023

No incidents reported.

Jan 24, 2023

No incidents reported.

Jan 23, 2023

No incidents reported.

Jan 22, 2023

No incidents reported.

Jan 21, 2023

No incidents reported.

Jan 20, 2023

No incidents reported.

Jan 19, 2023
Completed - Mi-Android appen är nu släppt till Google Play.
The Mi-Android app has now been released on Google Play.

Jan 19, 13:24 CET
Scheduled - Tidpunkt för genomförande: 2023-01-19 09:00 -> 2023-01-19 12:00
Påverkade tjänster: Mi-Android app
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis.
Versionsnummer: 4.10.0
Beskrivning:
* Den har stöd för Android 13
* Buggfixar

Scheduled Time: 2023-01-19 09:00 -> 2023-01-19 12:00
Affected services: Mi-Android app
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Version number: 4.10.0
Description:
* It supports Android 13
* Bugfixes

Jan 17, 15:01 CET
Jan 18, 2023

No incidents reported.

Jan 17, 2023

No incidents reported.

Jan 16, 2023

No incidents reported.

Jan 15, 2023

No incidents reported.

Jan 14, 2023

No incidents reported.