Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Advoco
Completed
Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 12, 2022 - 09:20 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-09-11 22:00 -> 2022-09-12 06:00
Påverkade tjänster: Softphone & mobil-appar
Beräknad nedtid: Vi räknar med kortare avbrott på upp till 10 min mellan kl. 00:00-06:00
Beskrivning: Underhållsarbete på vår sekundära brandvägg.

Scheduled Time: 2022-09-11 22:00 -> 2022-09-12 06:00
Affected services: Softphone & mobile apps
Estimated downtime: We expect shorter interruptions of up to 10 minutes between 00:00-06:00
Description: Maintenance on our secondary firewall.
Posted Aug 31, 2022 - 10:21 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Advoco (Apps).