Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Advoco
Completed
Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 15, 2022 - 23:58 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-09-15 21:00 -> 2022-09-15 23:59
Påverkade tjänster: Åtkomst till mobilappar
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Scheduled Time: 2022-09-15 21:00 -> 2022-09-15 23:59
Affected services: Access to mobile apps
Estimated downtime: < 1 min
Description: Maintenance.
Posted Sep 13, 2022 - 12:07 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Advoco (API, Apps).