Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Advoco
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Dec 01, 2023 - 01:36 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 30, 2023 - 21:00 CET
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2023-11-30 21:00 -> 2023-12-01 00:00
Påverkade tjänster: Web_admin på d.se, d.net, d.com & a2.net
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete. Under tiden för arbetet kommer admin-tjänsten vara otillgänlig

Scheduled Time: 2023-11-30 21:00 -> 2023-12-01 00:00
Affected services: Web_admin on d.se, d.net, d.com & a2.net
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance. During this period, the admin service will not be available for users
================================================

Tidpunkt för genomförande: 2023-11-30 23:00 -> 2023-12-01 06:00
Påverkade tjänster: CallControl servrar (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete. Under perioden kommer tjänsten var otillgänglig (< 5 min), nya samtal kommer inte kunna sättas upp

Scheduled Time: 2023-11-30 23:00 -> 2023-12-01 06:00
Affected services: CallControl servers (d.net, d.se, d.com & a2.net)
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance. The service will be down for a short while (< 5 min), no new calls can be connected during this time
================================================

Tidpunkt för genomförande: 2023-11-30 00:00 -> 2023-12-01 06:00
Påverkade tjänster: Mediaservrar, Konferensserver & Central API server
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete. Under perioden kommer tjänsten var otillgänglig (< 5 min), nya samtal kommer inte kunna sättas upp och mobilappar/softphone kommer ej gå att använda.

Scheduled Time: 2023-11-30 00:00 -> 2023-12-01 06:00
Affected services: Media servers, Conference server & Central API server
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance. During this time, the service will not be available for short period (< 5 min). You will not be able to make or receive calls via mobile apps or softphone.
Posted Nov 20, 2023 - 13:57 CET
This scheduled maintenance affected: Infracom Advoco (API, PBX, Apps).