Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Advoco
Completed
Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Oct 19, 2022 - 03:54 CEST
Update
Vi återöppnar servicefönstret och utför jobbet enl. nedan.

Tidpunkt för genomförande: 2022-10-18 23:00 -> 2022-10-19 06:00
Påverkade tjänster: Virtualiseringsplattformen
Beräknad nertid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete i vår infrastruktur/virtualiseringsplattform.

Scheduled Time: 2022-10-18 23:00 -> 2022-10-19 06:00
Affected services: The virtualization platform
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance in our infrastructure/virtualization platform.
Posted Oct 17, 2022 - 10:37 CEST
Update
Vi skjuter upp jobbet pga ett identifierat problem. Vi återkommer med ett nytt datum när problemet är åtgärdat.
Posted Sep 16, 2022 - 09:25 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-09-19 00:00 -> 2022-09-19 06:00
Påverkade tjänster: Virtualiseringsplattformen
Beräknad nertid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete i vår infrastruktur/virtualiseringsplattform.

Scheduled Time: 2022-09-19 00:00 -> 2022-09-19 06:00
Affected services: The virtualization platform
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance in our infrastructure/virtualization platform.
Posted Aug 31, 2022 - 10:26 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Advoco (API, PBX, Apps).