Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Advoco
Completed
Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Dec 01, 2022 - 00:39 CET
In progress
Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.
Posted Nov 30, 2022 - 20:22 CET
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-11-30 20:00 -> 2022-11-30 23:59
Påverkade tjänster: Databas & sekundära DNS server
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete. Servrarna är helt redundanta och ingen nertid förväntas.

Tidpunkt för genomförande: 2022-11-30 21:00 -> 2022-11-30 23:59
Påverkade tjänster: Redirection server, databas & primära DNS server
Beräknad nedtid: 0 min, denna information ges endast upplysningsvis
Beskrivning: Underhållsarbete. Servrarna är helt redundanta och ingen nertid förväntas.

Tidpunkt för genomförande: 2022-11-30 23:00 -> 2022-12-01 03:00
Påverkade tjänster: Webbservrar
Beräknad nedtid: < 5 min
Beskrivning: Underhållsarbete.

Tidpunkt för genomförande: 2022-12-01 00:00 -> 2022-12-01 06:00
Påverkade tjänster: Mediaservrar, Konferensserver & Central API server
Beräknad nedtid: < 15 min
Beskrivning: Underhållsarbete.


Scheduled Time: 2022-11-30 20:00 -> 2022-11-30 23:59
Affected services: Database & secondary DNS server
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance. The servers are redundant and no downtime anticipated.

Scheduled Time: 2022-11-30 21:00 -> 2022-11-30 23:59
Affected services: Redirection server, database & primary DNS server
Estimated downtime: 0 min, these details are provided for your information only.
Description: Maintenance. The servers are redundant and no downtime anticipated.

Scheduled Time: 2022-11-30 23:00 -> 2022-12-01 03:00
Affected services: Web servers
Estimated downtime: < 5 min
Description: Maintenance.

Scheduled Time: 2022-12-01 00:00 -> 2022-12-01 06:00
Affected services: Media servers, Conference server & Central API server
Estimated downtime: < 15 min
Description: Maintenance.
Posted Nov 18, 2022 - 08:50 CET
This scheduled maintenance affected: Infracom Advoco (PBX).