Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Advoco
Completed
Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 13, 2022 - 00:26 CEST
In progress
Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.
Posted Sep 12, 2022 - 23:10 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-09-12 22:00 -> 2022-09-13 06:00
Påverkade tjänster: Softphone & mobil-appar
Beräknad nedtid: Vi räknar med kortare avbrott på upp till 10 min mellan kl. 00:00-06:00
Beskrivning: Underhållsarbete på vår primära brandvägg.

Scheduled Time: 2022-09-11 22:00 -> 2022-09-12 06:00
Affected services: Softphone & mobile apps
Estimated downtime: We expect shorter interruptions of up to 10 minutes between 00:00-06:00
Description: Maintenance on our primary firewall.
Posted Aug 31, 2022 - 10:23 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Advoco (PBX, Apps).