Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Advoco
Completed
Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 20, 2022 - 22:00 CEST
In progress
Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.
Posted Sep 20, 2022 - 21:16 CEST
Update
Problemet är åtgärdat. Vi återöppnar servicefönstret och utför jobbet ikväll.

Tidpunkt för genomförande: 2022-09-20 21:00 -> 2022-09-20 23:59
Påverkade tjänster: Kalendersynk på d.se
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Ny autentiseringsmetod för att höja säkerheten i kalendersynkroniseringen.
För mer info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Scheduled Time: 2022-09-20 21:00 -> 2022-09-20 23:59
Affected services: Calendarsync on d.se
Estimated downtime: < 1 min
Description: New authentication method to increase security in the calendar synchronization.
For more info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660
Posted Sep 20, 2022 - 11:51 CEST
Scheduled
Vi skjuter upp jobbet pga ett identifierat problem. Vi återkommer med ett nytt datum när problemet är åtgärdat.
Posted Sep 19, 2022 - 23:07 CEST
In progress
Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.
Posted Sep 19, 2022 - 21:10 CEST
Update
Link update
Posted Sep 13, 2022 - 15:00 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-09-19 21:00 -> 2022-09-19 23:59
Påverkade tjänster: Kalendersynk på d.se
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Ny autentiseringsmetod för att höja säkerheten i kalendersynkroniseringen.
För mer info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Scheduled Time: 2022-09-19 21:00 -> 2022-09-19 23:59
Affected services: Calendarsync on d.se
Estimated downtime: < 1 min
Description: New authentication method to increase security in the calendar synchronization.
For more info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660
Posted Sep 13, 2022 - 13:23 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Advoco (PBX).