Underhållsarbete / Maintenance
Scheduled Maintenance Report for Infracom Advoco
Completed
Det planerade underhållsarbetet har slutförts.
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 23, 2022 - 10:18 CEST
Update
Felet är åtgärdat. Vi återöppnar servicefönstret och utför jobbet på d.com och a2.net.

Tidpunkt för genomförande: 2022-09-23 10:00 -> 2022-09-23 12:00
Påverkade tjänster: Kalendersynk på d.com, d.net & a2.net
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Ny autentiseringsmetod för att höja säkerheten i kalendersynkroniseringen.
För mer info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Scheduled Time: 2022-09-23 10:00 -> 2022-09-23 12:00
Affected services: Calendarsync on d.com, d.net & a2.net
Estimated downtime: < 1 min
Description: New authentication method to increase security in the calendar synchronization.
For more info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660
Posted Sep 23, 2022 - 09:46 CEST
Scheduled
Vi har backat jobbet på d.com och a2.net pga ett identifierat problem. Vi återkommer med ett nytt datum när problem är åtgärdat
Posted Sep 22, 2022 - 23:54 CEST
In progress
Underhållsarbetet pågår nu.
The maintenance is currently in progress.
Posted Sep 22, 2022 - 21:30 CEST
Update
Link update
Posted Sep 13, 2022 - 15:12 CEST
Scheduled
Tidpunkt för genomförande: 2022-09-22 21:00 -> 2022-09-22 23:59
Påverkade tjänster: Kalendersynk på d.com, d.net & a2.net
Beräknad nedtid: < 1 min
Beskrivning: Ny autentiseringsmetod för att höja säkerheten i kalendersynkroniseringen.
För mer info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660

Scheduled Time: 2022-09-22 21:00 -> 2022-09-22 23:59
Affected services: Calendarsync on d.com, d.net & a2.net
Estimated downtime: < 1 min
Description: New authentication method to increase security in the calendar synchronization.
For more info: https://support.advoco.se/hc/sv/articles/5924373333660
Posted Sep 13, 2022 - 13:27 CEST
This scheduled maintenance affected: Infracom Advoco (PBX).